NITA COMPANY


HISTORIA

 

* Kompania " NITA COMPANY " u themelua në vitin 1999 nga Arbenita Smakaj.

* Së pari kemi filluar të ofrojmë shërbime në tregun lokal, pastaj në atë magjistral dhe tani shërbejmë në tregun nacional, synim yni është që të depërtojmë në tregun ndërkombëtar, gjë që do të ishte një sukses i madh për kompaninë tonë.

* Aktualisht jemi ndër kompanitë udhëheqëse në tregun në Kosovë, për shërbimet profesionale dhe me cilësi të lartë.

Tani, kompania ka një staf profesionist dhe shumë energjik i cili përbëhet nga persona profesional të specializuar në fusha të ndryshme të lëmisë së ndërtimit si, inxhinierë të arkitekturës, inxhinierë të ndërtimtarisë, inxhinierë të ujësjellësit, inxhinierë të elektrikës, inxhinierë të makinerisë etj., të cilët vazhdimisht dëshmojnë me sukses efikasitetin e vet.

Menaxherët e kompanisë kanë mbledhur këtë staf profesional dhe udhëheqin me sukses drejt arritjeve të përbashkëta të kompanisë.

* Kompania " NITA COMPANY " ka për qëllim që të zhvillohet duke shfrytëzuar teknologjinë më të re, dhe të investojë në fushat  e duhura.

* " NITA COMPANY " me besim në teknologjinë e lartë dhe cilësi të pakufishme të punëve dhe shërbimeve, punon për të ardhmen me të gjitha nëndegët e saj të specializuara në fusha të ndryshme.

 

Send out message:
Name: *
eMail: *
Your message: *
Security code:
 (please enter into the entry field)
Privacy policy
Use of the contact form is subject to the [link = / apps / privacy] Privacy Policy. [/ Link | This [link = / apps / privacy] Privacy Policy [/ link | is accepted by clicking on the tick.
Message was sent successfully!

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!