NITA COMPANY


Të gjithë ata që janë të interesuar të punësohen në kompaninë tonë të lajmrohen në këta numra:

 

044/045/049-111-111

 

ose në Email: http://arbenitasmakaj.beep.com/

Make your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!